banner ad Startup UIN

Tag: Peradaban

Makmurkan Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam Rahmatan lil ‘Alamin

Makmurkan Masjid Sebagai Pusat Peradaban Islam Rahmatan lil ‘Alamin

Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin; menjadi rahmat dan kebaikan bagi semesta alam. Namun ternyata, saat ini nuansa tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh umat islam; seiring berkembangnya tantangan zaman dan permasalahan yang muncul dari umat itu sendiri. Maka, sudah menjadi tugas kita bersama untuk menghadirkan wajah islam yang dapat membawa manusia pada kebaikan dan […]

Baca Selengkapnya

Peran Muslimah dalam Memajukan Peradaban

Peran Muslimah dalam Memajukan Peradaban

Muslimah memiliki peran penting bagi majunya generasi . Generasi yang maju pada akhirnya akan berimplikasi terhadap majunya sebuah peradaban. Merekalah yang melahirkan dan mendidik para generasi yang akan datang. Mereka pula yang memberi pengaruh pertama kali bagi kehidupan generasi pemimpin bangsa. Terkait dengan perhatian dan apa yang telah disumbangkan Islam terhadap muslimah, Komisariat Dakwah Fakultas […]

Baca Selengkapnya

Top